Carex Shipping är ett globalt transportföretag som är specialiserat på leverans av hög & tung last: automobilen, båtar, yachter, lastbilar, bussar, husbilar, släpvagnar, campingbussar, 5-hjulsfordon, traktorer, skördetröskor, kranar, grävmaskiner och andra typer av industri-, konstruktions- och jordbruksmaskiner från USA till destinationer i hela världen. Vår omfattande kunskap och erfarenhet inom internationell transport och förflyttning av speciallast gör det möjligt för oss att erbjuda ett stort utbud av tjänster till förmånliga priser. Vid leverans av ett fordon med hjul, motoriserad last eller överdimensionerad last, har du huvudsakligen 2 alternativ: container eller Roll-on-/Roll-off-service carex_shipping Med modern teknologi kan du fullborda en export-import-transaktion utan att lämna din bostad. Du har många källor när du köper produkter från USA: det kan vara en privat säljare, tillverkare, återförsäljare, försäkringsauktion (Copart, Salvage Direct, m.fl.), onlineauktion (eBay), Internetuppteckning (www.traderonline.com). Alla säljarna konkurrerar mot varandra – glöm därför inte att använda dina bästa förhandlingsfärdigheter för att få det pris på lasten som du behöver. Kom också ihåg att växelkursen mellan dollarn och ditt eget lands valuta kan göra det ännu mer lönsamt att köpa från USA. Om du funderar på att köpa eller redan har köpt ett rekreationsfordon, båt, kommersiell lastbil eller någon annan tung utrustning i USA, kan USA - International Shipping assistera med inlands- och havstransport och hantering av alla exportdokument och -formaliteter. Ditt jobb blir bara att kontrollera med dina lokala myndigheter och tullverk angående vilka regler, bestämmelser och importskatter som gäller för ditt hemland. Om din last befinner sig på långt avstånd från en större hamn, kan vårt företag anordna att den hämtas upp av ett licensierat och försäkrat lastbildsföretag. Vi har även avtal med de största marina försäkringsbolagen för att ge täckning till specialpriser. Placeringen av lasten i havscontainern eller på FLAT RACK-containern genomförs vanligtvis på professionella lager. Vi har lager av detta slag i alla större hamnstäder i USA: Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle, Houston, New Orleans, Miami, Jacksonville, Charleston, Savannah, Norfolk, Baltimore, New York, Boston och Chicago. Last som inte passar i containern levereras vanligtvis på fartyg av typen Roll-on/Roll-off (Ro/Ro). Dessa är specialkonstruerade för att bära överdimensionerad last. Tänk dig ett Ro/Ro-fartyg som ett stort flytande parkeringshus med flera våningar. Det klarar av självdrivna fordon på hjul, bogserbara enheter och statisk last. All last befinner sig INUTI fartyget och utsätts inte för väder eller vatten. Carex Shipping har kontakt med ett flertal Ro/Ro-fartygsoperatörer som erbjuder sina tjänster till Europa, Medelhavet, Afrika, Mellanöstern, Australien & Nya Zeeland, östra Asien och Latinamerika. Ro/Ro-tillgängligheten är tämligen begränsad, varför du bör fråga oss om denna tjänst är tillgänglig för ditt land.